Els tords fan molt soroll , atravessen el nostre territori ,els pics son marrons , solen estar en boscs.

Anuncios