Els tords só mes abundants durant la tardor, quan travessen el nostre territori per anar cap a les àrees més calides del sud. Tenen el pic curt solen ser marrons i amb el pit blanc amb taques. Solen estar en boscs i a bandades.

Anuncios