LA ANGUILA
Es un peix allargat teleosti, anguil·liforme i àpode que remunta els corrents d’aigua dolça però que descendeix al mar per criar. Segons la seua mida té diferents denominacions: anguila més de 35 cm, anguló entre 10 i 35 cm i angula menys de 10 cm

Anuncios